kabe-imamlari

Kâbe-i muazzam’ının imamları kimlerdir?

Kâbe-i Muazzama Hz. İbrahim (As.) zamanına inşa edilmiş ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında biz Müslümanların kıblesi olarak bildirilmişti. O günlerden günümüze kadar ziyaret edilmeye, ibadete ve Müslümanlar tarafından rağbet görmeye devam ediyor. Kâbe-i Muazzama, Hz. Allah’ın dünya üzerindeki beytidir (Beytullah). Orada imam olmak büyük bir şeref ve mesuliyeti çok yüksek bir vazifedir. İşte Kâbe’de bu vazifeyi üstlenen imamlar herkes tarafından merak edilmektedir. Kâbe-i Muazzama imamları, Peygamber Efendimiz zamanından beri tarihin her döneminde olmuş ve Müslümanlara hizmet etmiş kişilerdir.

Müminlerin hac ve umre ziyaretlerinde muhakkak bulunduğu kıblemiz olan Kâbe’de; cemaatle namaz kılmalarında, hutbe dinlemelerinde ve çeşitli vaazlara katılmalarında Kâbe İmamları, bu mukaddes anlarda o manevi sorumluluğu yüklenmektedir. Allah'ın evinin olduğu Kâbe’i Muazzama’da Kâbe imamlarının arkasında durup namaz kılmak, onların tilavetleri ile Kur’an ayetlerini dinlemek, hacılar ve umre ziyareti yapanlar için derin bir huşu ve manevi atmosfer oluşturmaktadır.

KÂBE İMAMLARI KİMLERDİR?

Aşağıda Kâbe-i Muazzama’da vazife yapan imamların isimleri ve haklarında kısa bilgiler yer almaktadır:

  1. Şeyh Abdurrahman bin Abdulaziz es-Sudeys:

1960 yılında Riyad’da dünyaya gelen İmam Es-Sudeys, 12 yaşında Kur’an-ı Kerim hafızı oldu. Daha sonra İslami ilimler tahsiline başlayarak 1995’te fıkıh doktorasını bitirdi. Akademik eğitim süreci devam ederken, 1984’te yılında Mescid-i Haram imamlığına atandı.

  1. Şeyh Suûd bin İbrahim eş-Şureym:

İmam-hatiplik vazifesi ve aynı zamanda Ummu’l-Kurâ Üniversitesi Şeriat Fakültesi dekanı olan İmam Eş-Şureym, 1964 yılında doğdu. 1988 yılında üniversiteden mezun olan İmam, 1991 yılında Kâbe İmamlığına atandı.

  1. Şeyh Sâlih bin Muhammed Âl-i Tâlib

1973 yılında Riyad'da dünyaya gelen İmam Al-i Tabib İslam fıkhı alanında akademik kariyer yapmış bir kişidir. 2002 yılında Kabe-i Muazzama imamlığına tayin edilmiştir. Günümüzde hem Kâbe imamlığı ve hatipliği hem de Mekke mahkemesinde divan kâtipliği üyesi olarak vazife yapmaktadır.

  1. Şeyh Hâlid el Gâmidî

1968’de Mekke’de dünyaya geldi. 16 yaşında, Pakistanlı bir hocanın gözetimi altında hafızlığını tamamladıktan sonra, Mekke’deki küçük bir mescitte imamlığa başladı. 2004’te Mescid-i Haram’da yardımcı imamlığa atandı. Teravih namazlarında imamların yanılmaları durumunda onlara hatırlatan ekipte görev aldıktan sonra, 2008’de Mescid-i Haram imam-hatipliğine tayin edildi.

  1. Şeyh Mâhir el Muaykılî

1969’da Medine’de dünyaya geldi. 2005’te Mescid-i Nebevî’de teravih namazlarını kıldırması için görevlendirildi. İki yıl sonra Mescid-i Haram’a imam olarak tayin edildi. 15 Temmuz 2016’da ilk kez cuma namazını da kıldırdı.

  1. Şeyh Bender Belîle

1975’te Mekke’de dünyaya geldi. Mekke’de imamlık yapmaya başladı. Kıraatinin çok beğenilmesi nedeniyle 2013’te Mescid-i Haram’a imam-hatip olarak tayin edildi.

  1. Şeyh Sâlih bin Abdullah el Humeyd

1949 yılında Bureyde kentinde dünyaya geldi. Hafızlığını tamamladıktan sonra akademik kariyer yapmaya başladı. Ummu’l-Kurâ Üniversitesi’nde doktora yaptıktan sonra profesör oldu. 2002 yılında ülkenin en üst düzey istişare organı kabul edilen Şûrâ Meclisi’nin başkanı oldu. 2009’da Yüksek Yargıçlar Konseyi’nin başkanı oldu. Daha sonra Kabe-i Muazzama'da İmam ve Hatiplik vazifesine tayin edildi.

  1. Şeyh Usâme bin Abdullah el Hayyât

1997’de Mescid-i Haram’da imam-hatip olarak görevlendirilen imam el Hayyât, 1951’de Mekke’de dünyaya geldi.


2024 Yılı Turlarımız

Alkış Turizm olarak 1991 yılından itibaren günümüze değerli misafirlerimize inanç turizmi sektöründe sürdürdüğümüz Hac ve Umre organizasyonlarımızın yanı sıra; uçak biletleri satışı (sadece Hac-Umre), yurt içi ve yurt dışı Kültür Turları konusunda da hizmet vermekteyiz.