HAC NEDİR VE KİMLERE FARZ KILINMIŞTIR?

Hac, İslâm’ın 5 şartından birisi olup bedenî ve malî bir ibadettir. Kendisinde mali ve bedeni yönden şartları oluşan kimselere, ömründe bir defa Hac yapmak farzı ayındır. Hac, dünyada bir kimse için yapabileceği en manevi yolculuktur. Hac yapmış bir Müslümana “Hacı” denilmektedir. Hac, buluğ çağına ermiş ve ekonomik yönden maddi durumu yeterli olan her Müslümana farz kılınmıştır.