umre-hakinda

UMRE YAPMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Umre, kelime olarak sözlüklerde “ziyaret etmek” anlamına geliyor. Ancak bu ziyaret, manevi bir ziyarettir ve aynı zamanda ibadettir. Bu esnada Müslümanlar, en sevgili kul olan ve bizler için gönderilen son Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa’yı (S.A.V) ziyaret ediyor, Hz Allah’ın dünya üzerindeki Beyt’i olan Kâbe-i Muazzama’yı bizzat görüyor ve oralarda dualarını semayla buluşturuyor. İşte, umre ibadeti bu açıdan dolayı oldukça önemli, mübarek ve manevi bir ibadettir.

Umre yapmanın hükmü nedir?

Hükmüne bakıldığı zaman umre ibadetinin Hanefi ve Maliki mezheplerinde “Sünnet-i Müekkede” olduğunu görmekteyiz. Bilindiği gibi “Sünnet-i Müekkede”; Peygamber Efendimiz’in devamlı yaptığı ve nadiren terk ettiği fiillere verilen isimdir.

Hanefî mezhebi ve Maliki mezhebine göre kişinin hayatında bir defa umre yapması müekked sünnettir. Yani yukarda da bahsedildiği gibi Peygamberimizin terk etmeden daima yaptığı sünnet ameller arasında yer almaktadır. Hatta bazı Hanefi mezhebi âlimlerine göre umre vitir namazı ve kurban gibi vaciptir. Şafii ve Hanbelî mezheplerinde tercih edilen görüşe göre hayatta bir defa umre yapmak farzdır.

Umre ibadeti, buradan da anlaşılacağı gibi oldukça faziletli bir ibadettir. Maddi ve manevi imkânları yeter Müslümanların ömründe bir defa olsun muhakkak umre yapması şiddetle tavsiye edilmektedir.

Umre İle İlgili Bazı Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: "Kim, Allah’ın izniyle hac veya umre yapmak için Mekke’ye gider de bu esnada ölürse, şehit olarak ölür. Kim Allah yolunda bir hac veya umre yapmak üzere yola çıkarsa, bu sürede sıkıntıya uğramadan ve günahları temizlenerek evine döner" (Buhari).

Peygamber efendimizin umre hakkında buyurduğu bazı diğer hadisi şerifler şunlardır:

"Müminin hac ve umresi, Allah'ın huzurunda çekilen yayın okları gibidir. Kim iyilik yaparsa kendisi için, kim kötülük yaparsa kendisi için yapmış olur" (Tirmizi).

"Allah'a umre yapmak için giden kişi, Allah'ın evini ziyaret eden ve geri döndüğünde doğduğu gibi tertemiz olan kişidir." (Müslim).

"Kim hac veya umre yapmak isterse, çıkıp gitmeden önce iyilik yapmalı ve kötülükten kaçınmalıdır. Bu, hac veya umresini daha verimli hale getirir." (Tirmizi).


2023 /2024 Yılı Turlarımız

Alkış Turizm olarak 1991 yılından itibaren günümüze değerli misafirlerimize inanç turizmi sektöründe sürdürdüğümüz Hac ve Umre organizasyonlarımızın yanı sıra; uçak biletleri satışı (sadece Hac-Umre), yurt içi ve yurt dışı Kültür Turları konusunda da hizmet vermekteyiz.